Untitled Document
 
Մեր մասին  
Օրենսդրություն  
Ծառայություններ  
Սակագներ  
Փոստային հաշվիչ  
Արգելված իրեր  
Նորություններ  
Բացիկներ  
Հղումներ  
Հետադարձ կապ  
 
Untitled Document
Untitled Document
Նամականիշերի
ցանկ
            
Փոստային
գրասենյակներ
 
Փոստային
ինդեքսներ
  
Դրամական
փոխանցումներ
Artsakhpost
 
 

Հեռ.
     (+37447) 94-37-41  
     
E-mail:
artsakhpost.pby@mail.ru
  Սակագներ 
Untitled Document
Russian English
 
 
Print Version

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
      Փոստային առաքումների եւ ծառայությունների սակագների մասին

                   
1.
Նամակների առաքում  ԼՂՀ եւ ՀՀ տարածքում 

Փոստային առաքանու և ծառայությունների տեսակը

Սակագինը

Նշումներ

ա) հասարակ

մինչև 20 գր քաշով

70

Զինվորական մասերի հասցեով և զինվորական մասերից ուղարկվող փոստային բացիկների ու նամակների համար վարձ չի գանձվում

20գր-ից մինչև 100գր

170

100գր-ից մինչև 250գր

350

250գր-ից մինչև 500գր

650

500գր-ից մինչև 1000գր

1200

1000գր-ից մինչև 2000գր

1800

բ) պատվիրված

Քաշի համար վարձը գանձվում է ինչպես հասարակ նամակի համար

Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից

50

գ) գնահատված

Քաշի համար վճարը գանձվում է ինչպես հասարակ նամակի համար

Գնահատված նամակի սակագինը բաղկացած է` հասարակ նամակի համար նախատեսված սակագնից, պատվերի վճարից և հայտարարված գնի ապահովագրական վճարից:

Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից

50

Հայտարարված գնի համար գանձվում է ապահովագրական վճար

5%

  
2.
Միջազգային նամակների առաքում

Փոստային առաքանու և ծառայությունների տեսակը

Սակագինը

Նշումներ

ա) հասարակ

մինչև 20գր քաշով

350

Գործող կարգի համաձայն ժամկետային զինվորական ծառայողներից նամակները ընդունվում են անվճար

20գր-ից մինչև 100գր

870

100գր-ից մինչև 250գր

1870

250գր-ից մինչև 500գր

3730

500գր-ից մինչև 1000գր

6740

1000գր-ից մինչև 2000գր

9800

բ) պատվիրված

Քաշի համար վճարը գանձվում է ինչպես հասարակ նամակի համար կախված ուղարկման ձևից (վերգետնյա կամ օդային)

Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից և ուղարկման ձևից

1100

գ) գնահատված

Քաշի համար վճարը գանձվում է ինչպես հասարակ նամակի համար կախված ուղարկման ձևից (վերգետնյա կամ օդային)

Գնահատված նամակի սակագինը բաղկացած է հասարակ նամակի համար նախատեսված սակագնից, պատվերի վճարից և հայտարարված գնի ապահովագրական վճարից:

Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից և ուղարկման ձևից

1100

Հայտարարված գնի համար գանձվում է ապահովագրական վճար

ԱՊՀ երկրներ

5%

Հեռավոր արտասահմանի երկրներ

3.5%

        
3. Բացիկների առաքում (ԼՂՀ եւ ՀՀ) 

Փոստային առաքանու և ծառայությունների տեսակը

Սակագինը

Նշումներ

ա) հասարակ

35

բ) պատվիրված

85


4. Բացիկների առաքում (Միջազգային) 

Փոստային առաքանու և ծառայությունների տեսակը

Սակագինը

Նշումներ

ա) հասարակ

240

բ) պատվիրված

650

        
5. Փաթեթների առաքում
ԼՂՀ եւ ՀՀ տարածքում 

Փոստային առաքանու և ծառայությունների տեսակը

Սակագինը

Նշումներ

ա) հասարակ

մինչև 20 գր. քաշով

60

Կույրերի գրքեր և ձայնագրման ժապավեններ պարունակող փաթեթների համար ուղարկման վարձ չի գանձվում

20գր-ից մինչև 100գր

120

100գր-ից մինչև 250գր

200

250գր-ից մինչև 500գր

360

500գր-ից մինչև 1000գր

590

1000գր-ից մինչև 2000գր

840

հետևյալ լրիվ և ոչ լրիվ 1000 գր-ի համար

440

բ) պատվիրված

Քաշի վարձը գանձվում է ինչպես հասարակ փաթեթների համար

Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար, անկախ քաշից

60

 
6. Միջազգային փաթեթների առաքում 

Փոստային առաքանու և ծառայությունների տեսակը

Սակագինը

Նշումներ

ա)հասարակ

մինչև 20գր քաշով

200

Փաթեթներով ուղարկվում է մինչև 5կգ քաշով տպագրական հրատարակչություններ, գործարար թղթեր և այլ փաստաթղթեր

20գր-ից մինչև 100գր

480

100գր-ից մինչև 250գր

1050

250գր-ից մինչև 500գր

2030

500գր-ից մինչև 1000գր

3700

1000գր-ից մինչև 1500գր

4995

1500գր-ից մինչև 2000գր

6290

Հաջորդ յուրաքանչյուր լրիվ և ոչ 1000 գր համար (մինչև 5կգ)

3600

բ) պատվիրված

Քաշի համար վճարը գանձվում է ինչպես հասարակ փաթեթների համար` կախված ուղարկման ձևից (վերգետնյա կամ օդային)

Պատվերի համար վճարը գանձվում է ամբողջ առաքման համար` անկախ քաշից և ուղարկման ձևից

1100

Ելից փաթեթների մաքսային զննման ձևակերպման համար

2250

Գանձվում է միայն մաքսային հայտարարագիր լրացնելու դեպքում

    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Untitled Document
Artsakhpost © 2009-2023 All rights reserved
Untitled Document